Plana
Principal


Psicoterapia
Emocional


Terapia
Energetica


Terapia
Manual


Contacte
Tarifes


 

c

r ge


CONSTELACIONS FAMILIARS

Les Constel·lacions Familiars és un instrument senzill que permet, amb una intervenció molt breu, entendre i curar sofriments lligats a la dinàmica inconscient que ens vincula al nostre sistema familiar i en particular amb les generacions anteriors, per tant alliberem del que limita la nostra realització.


TERAPIA INTEGRATIVA

La teràpia Integrativa acompanya el client de la situació present, com pots ser travessar una crisi o simplement canviar alguna cosa en la seva vida, a la situació desitjada i per això disposa de diverses eines psico-emocionals que ens ajuden a trobar aquests recursos que ens porten al benestar.
REBIRTHING / RENEIXEMENT

Les Sessions terapèutiques estan encaminades al creixement personal, espiritual i l'augment de la nostra salut, a través de certes tècniques com són la respiració conscient i el pensament creatiu.

d
f
a


HIPNOSIS ERICKSONIANA

La hipnosi és un estat mental o d’un grup d’actituds generades a través d’un procediment anomenat inducció hipnòtica. Es compon d’una sèrie d’instruccions i suggeriments preliminars. L’ús de la hipnosi es pot utilitzar en diversos problemes: deixar de fumar, tractar fòbies, tractament de por, problemes d’autoestima, i baixar de pes entre altres.


PNL PROGRAMACIÓ NEURO-LINGUISTICA

La PNL es pot utilitzar per desenvolupar de manera ràpida i eficaç un procés d'aprenentatge i així superar una situació d'estrès, de conflicte, negociar amb major avantatge enfront dels nostres adversaris, etc.TERÀPIA GESTALT

La teràpia Gestalt és una teràpia que té com a objectiu, a més d'ajudar al pacient a sobreposar-se a símptomes, permetre arribar a ser més completa i creativament viu i alliberar-se dels bloquejos i assumptes inconclusos que disminueixen la satisfacció òptima, autorealització i creixement.